บัญชีและการเงิน

Wattana,
Bangkok
ฝ่ายบัญชีและการเงินของเรามีหน้าที่ดูแลงบประมาณ งบการเงิน และธุรกรรมทั้งหมดให้ถูกต้องและโปร่งใส 
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี จัดการกระแสเงินสด ประเมินโอกาสในการลงทุน และควบคุมต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร 
พวกเขายังมีบทบาทสำคัญในการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและภายนอกและการรักษาความโปร่งใสทางการเงิน

finance-accounting

ร่วมงานกับเรา
ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับกันเลย

Jobs Place Team
Accounting Associate
Wattana,
Bangkok
บัญชีและการเงิน สมัครเลย