กลยุทธ์

Wattana,
Bangkok
ทีมกลยุทธ์เป็นดั่งเข็มทิศนำทางเราผ่านการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผ่านการกำหนดวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตอันเป็นเบื้องหลังความได้เปรียบทางการแข่งขันของเรา รวมถึงการวิเคราะห์ตลาดอย่างพิถีพิถัน ระบุโอกาส และกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อวางตำแหน่งองค์กรของเราเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

Strategy

ร่วมงานกับเรา
ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับกันเลย

Jobs Place Team