การปฏิบัติการและการบริหารโครงการ

Wattana,
Bangkok
ฝ่ายการปฏิบัติการและการบริหารโครงการเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร 
แผนกปฏิบัติการควบคุมประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในแต่ละวันรวมถึงบริหารจัดสรรทรัพยากร 
ส่วนฝ่ายบริหารโครงการมีหน้าที่วางกลยุทธ์ แบบแผนการดำเนินการ เพื่อส่งมอบโครงการอย่างพิถีพิถันตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณที่ได้วางไว้ 

operation-management

ร่วมงานกับเรา
ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับกันเลย

Jobs Place Team
Project Management - B2C
Wattana,
Bangkok
การปฏิบัติการและการบริหารโครงการ สมัครเลย