ทรัพยากรบุคคล และจัดซื้อ

Wattana,
Bangkok
ทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนสำคัญขององค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นไปที่การสรรหาบุคลากร การบริหารจัดการ Talent 
การพัฒนาพนักงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด 
ฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่บริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ควบคุมต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และจัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่ 

human-resource

ร่วมงานกับเรา
ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับกันเลย

Jobs Place Team
Procurement Associate
Wattana,
Bangkok
ทรัพยากรบุคคล และจัดซื้อ สมัครเลย