การตลาด

Wattana,
Bangkok
ฝ่ายการตลาดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาพลักษณ์ของบริษัท การดึงดูดลูกค้า และแบรนด์ 
โดยมีหน้าที่ทำการวิจัยตลาดเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรม ความชอบ และแนวโน้มของลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการทำแคมเปญ 
รวมถึงสร้างเนื้อหาและแคมเปญที่น่าสนใจ ดำเนินกิจกรรมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ 
รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความสอดคล้องกัน

marketing

ร่วมงานกับเรา
ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับกันเลย

Jobs Place Team
Content & VDO Creator
Wattana,
Bangkok
การตลาด สมัครเลย