งานก่อสร้าง วิศวกรรม และสถาปนิก

Wattana,
Bangkok
ทีมงานฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรรม และสถาปัตยกรรมเป็นสามภาคส่วนที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดในงานสร้างทั้งหมดม

ทีมงานก่อสร้างดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมและแผนทางวิศวกรรม ดูแลการจัดการโครงการ การจัดซื้อทรัพยากร และรับประกันการควบคุมคุณภาพ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างและกลไก โดยใช้นวัตกรรมและการป้องกันแก้ปัญหาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน 
ในขณะที่ทีมสถาปนิกวางแนวความคิดในการออกแบบทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์และสรรสร้างให้งานออกมาตรงตามความต้องการมากที่สุด

พวกเขาร่วมกันเปลี่ยนที่อยู่ในจินตนาการของลูกค้าให้เป็นความจริงผ่านการผสมผสานทางกายภาพ ฟังก์ชันการทำงาน และความปลอดภัยเข้าด้วยกัน

 

Engineer-and-construction

ร่วมงานกับเรา
ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับกันเลย

Jobs Place Team
Project Architect
Wattana,
Bangkok
งานก่อสร้าง วิศวกรรม และสถาปนิก สมัครเลย
Site Engineer (Interior)
Wattana,
Bangkok
งานก่อสร้าง วิศวกรรม และสถาปนิก สมัครเลย
Site Supervisor
Wattana,
Bangkok
งานก่อสร้าง วิศวกรรม และสถาปนิก สมัครเลย
Site Engineer
Wattana,
Bangkok
งานก่อสร้าง วิศวกรรม และสถาปนิก สมัครเลย
Architect Associate
Wattana,
Bangkok
งานก่อสร้าง วิศวกรรม และสถาปนิก สมัครเลย
B2C Inspector
Wattana,
Bangkok
งานก่อสร้าง วิศวกรรม และสถาปนิก สมัครเลย
Project Engineer
Wattana,
Bangkok
งานก่อสร้าง วิศวกรรม และสถาปนิก สมัครเลย