ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

Wattana,
Bangkok
ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตและรายได้ของบริษัท ทีมขายมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เจรจาข้อตกลง และรับประกันความพึงพอใจ
ซึ่งมีผลโดยตรงการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ในขณะเดียวกัน ทีมพัฒนาธุรกิจก็คอยแสวงหาโอกาสใหม่ๆ สำรวจตลาด และขยายขอบเขตการให้บริการ 
ทำการวิจัยศึกษาตลาดและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ระบุและติดต่อหาลูกค้าใหม่ๆและวางกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว

Sales-BD

ร่วมงานกับเรา
ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับกันเลย

Jobs Place Team